Geriatrie fysiotherapie richt zich op (kwetsbare) ouderen en mensen die te maken hebben met meervoudige gezondheidsproblemen.

De fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen en cliënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met problemen in mobiliteit, fysiek functioneren, cognitief functioneren of mensen die te maken hebben met meervoudige of complexe gezondheidsproblemen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Loop- en balansproblemen
  • Het ervaren van moeilijkheden in het dagelijks leven, zoals; opstaan vanuit een stoel of bed, wassen, aankleden, boodschappen doen, licht huishoudelijk werkt, etc.
  • Valproblematiek of angst om te vallen
  • Revalidatie na een opname in het ziekenhuis of tijdelijke revalidatie
  • Dementie
  • Hartrevalidatie, COPD, Diabetes
  • Voorbereiden en revalideren na een operatie (o.a. via previt)
  • Andere chronische aandoeningen als bijv. Parkinson, CVA, spierziekten, etc.
  • Urine of defecatieverlies

De geriatrie fysiotherapeut kijkt naar het totale plaatje. Hierbij wordt via een vraaggesprek met u en eventuele naasten, en een onderzoek bekeken wat maakt dat u niet meer functioneert als voorheen en wat nodig is om de situatie te verbeteren. We gaan kijken wat er nodig is om uw probleem aan te pakken en werken hierbij zo nodig samen met thuiszorg, een diëtiste en een ergotherapeut.

Ook het adviseren en begeleiden van uw naasten (altijd in overleg met u) behoort tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut. Zo kan uw therapeut inzicht geven in onder andere het ziektebeeld, de prognose, behandeling, het aanschaffen of gebruik van hulpmiddelen.

Vaak bestaat de therapie uit het oefenen en trainen van de vaardigheden waar u moeite mee heeft, het verbeteren van kracht, balans en coördinatie. Wanneer nodig (bijv. in combinatie met bepaalde pijnklachten) zal er ook hand-on therapie plaatsvinden. Samen gaat de geriatrie fysiotherapeut aan de slag om uw probleem aan te pakken om zo uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Lisette Kerkhof.