Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Op deze manier hopen we voor zowel de cliënten, de bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Indien er een afspraak omgezet of afgezegd moet worden probeert u dan zoveel mogelijk op het hele of halve uur te bellen.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het  buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets).
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven (bv. blinde geleidehond)
 • Het is prettig  als u  een grote (bad)handdoek mee wilt nemen
 • Het is prettig als sterke (lichaams)geuren vermeden worden.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.