Als praktijk nemen wij deel aan het project Keivitaal. Keivitaal is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI), waarbij u onder begeleiding van de praktijkondersteuner van de huisarts, fysiotherapeut en diëtiste werkt aan een gezonde(re) en actieve leefstijl. Het doel hiervan is om gezondheidswinst te boeken en de kwaliteit van leven te vergroten.

Keivitaal is bedoeld voor mensen met een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, waarbij gezondheidswinst te behalen is met aanpassing van de leefstijl.

De volgende aandoeningen horen hierbij:

  • Diabetes type 2 en overgewicht
  • COPD en overgewicht
  • Overgewicht
  • Hoge bloeddruk
  • Hoog cholesterol
  • Verstoorde glucosetolerantie

Om deel te kunnen nemen moet u daarnaast gemotiveerd zijn voor een gedragsverandering en een inactieve leefstijl hebben. Dit houdt in dat u niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

Het traject van Keivitaal duurt 6 maanden tot een jaar en start na verwijzing door de praktijkondersteuner met een intake bij zowel de fysiotherapeut als diëtiste. Hierna start het daadwerkelijke programma.

Bij de fysiotherapeut betekend dit dat er gewerkt wordt aan verschillende doelen gericht op meer en/of efficiënter bewegen. Per persoon wordt bekeken wat hiervoor nodig is. Voor de één zal dit met name bestaan uit advies, voor de ander kan dit ook een volledig beweegprogramma zijn. Tijdens de intake en een onderzoek wordt bekeken wat u nodig heeft. Na het daadwerkelijke programma is het de bedoeling dat u inzicht heeft in uw beweegpatroon en weet u welke activiteiten voor u passend zijn bij een gezonde leefstijl. Wij zullen er samen met u alles aan doen dat u na het volgen van dit programma kan doorstromen naar het reguliere sport- of beweegaanbod in uw omgeving.

Naast Keivitaal voor volwassenen, bieden wij een vergelijkbaar programma voor kinderen, Keivitaaltjes. Dit is een leefstijlprogramma voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het programma is erop gericht kinderen regelmatig te leren bewegen en gezonde voeding te kiezen. Daarbij is het erg belangrijk dat de kinderen ervaren dat bewegen leuk is. Tijdens het programma staan de kinderen en u als ouder(s)/verzorger(s) onder begeleiding van onze kinderfysiotherapeut in samenwerking met een diëtiste. De kinderen die meedoen aan dit programma ervaren dat ze fitter en energieker worden en daarom beter in hun vel komen te zitten.