Om rompbalans goed te kunnen trainen en verbeteren bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van de Flexchair®. Dit is een speciale kruk waarmee de rompbalans in verschillende richtingen gemeten en getraind kan worden, wat zorgt voor een sterkere en gezondere rug. Zeker bij bepaalde beroepen en sporten is een goede coördinatie en stabiliteit van de romp van groot belang.

Om de rompstabiliteit te bepalen wordt er een test afgenomen, welke ongeveer 15 minuten duurt. Hierin worden zowel de globale bewegingen als de coördinatie van de romp getest. Tijdens de test wordt erop gelet of bewegingen gemaakt kunnen worden, op welke manier dit gebeurt en of er compensatiegedrag optreedt. Aan het einde van de test worden de resultaten met u besproken.

Er zijn drie mogelijk resultaten, namelijk: 

  1. U scoort goed en kunt gecoördineerd en optimaal bewegen
  2. U scoort onvoldoende, omdat u de romp niet goed kunt coördineren
  3. U scoort onvoldoende omdat u een bewegingsbeperking heeft. Meestal gaat dit gepaard met een verminderde coördinatie.

Vanuit de uitslag wordt met u een passend behandelplan besproken. Bij verminderde coördinatie van de romp kunt u onder begeleiding van een van onze Flexchair® specialisten een trainginstraject starten. Het traject duurt tot het moment dat u de romp goed kunt coördineren tijden het uitvoeren van een andere taak. Is er ook sprake van een bewegingsbeperking? Dan zal tijdens een fysiotherapeutische behandeling eerst de blokkade worden opgeheven, waarna een vergelijkbaar trainingstraject zal volgen.

Heeft u rugklachten, voert u werk uit waarbij een goede coördinatie en stabiliteit in de romp van groot belang is en/of beoefend u een sport? Neem dan contact op met de praktijk.