Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie is gericht op (kwetsbare) mensen/ ouderen die lopen hebben met meerdere gezondheidsproblemen tegelijk.

Onze fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen en cliënten met een hoge (biologische) leeftijd. Cliënten die te maken hebben met problemen in mobiliteit, fysiek functioneren, cognitief functioneren of meervoudige of complexe gezondheidsproblemen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

Veel voorkomende problemen

  • Loop- en balansproblemen
  • Het ervaren van moeilijkheden in het dagelijks leven (opstaan vanuit een stoel of bed, wassen, aankleden, boodschappen doen, licht huishoudelijk werkt, etc.)
  • Valproblematiek of angst om te vallen
  • Revalidatie na een opname in het ziekenhuis of tijdelijke revalidatie
  • Dementie
  • Hartrevalidatie, COPD, Diabetes
  • Voorbereiden en revalideren na een operatie (o.a. via previt)
  • Andere chronische aandoeningen als bijv. Parkinson, CVA, spierziekten, etc.
  • Urine of defecatieverlies

Onze geriatrie fysiotherapeut kijkt naar het totale plaatje. Hierbij wordt via een vraaggesprek met u (en eventuele naasten) en een onderzoek bekeken waarom/ waardoor u niet meer functioneert als voorheen. Daarnaast wordt onderzocht wat nodig om uw situatie te verbeteren. We kijken wat er nodig is om uw probleem aan te pakken en werken hierbij zo nodig samen met thuiszorg, een diëtiste en een ergotherapeut.

Geriatrie fysiotherapie Amersfoort biedt herstel in samenwerking met u

Ook het adviseren en begeleiden van uw naasten (altijd in overleg met u) behoort tot het werk van onze geriatrie fysiotherapeut. Zo kan uw therapeut inzicht geven in onder andere het ziektebeeld, de prognose, behandeling, het aanschaffen of gebruik van hulpmiddelen

Vaak bestaat de therapie uit het oefenen en trainen van de vaardigheden waar u moeite mee heeft, het verbeteren van uw kracht, uw balans of uw coördinatie. Wanneer nodig (bijv. in combinatie met bepaalde pijnklachten) zal er ook hands-on therapie plaatsvinden. Samen met u gaat onze geriatrie fysiotherapeut aan de slag om uw probleem aan te pakken, om zo uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Lisette Kerkhof of bezoek onze geriatrie fysiotherapie Amersfoort | Schuilenburg.